Wat te doen bij onbewoonbaarheid van uw woning ?

U bent huurder van een woning en stelt hygiëneproblemen vast met betrekking tot de staat van het gebouw (vochtigheidsproblemen, technische installaties…), de eerste reflex is om schriftelijk contact op te nemen met uw eigenaar om hem van de situatie op de hoogte te brengen. Indien u van hem geen antwoord krijgt of als er onenigheid ontstaat, zijn er verwijs-instellingen die u zullen kunnen helpen om een oplossing te vinden.
Het betreft meer bepaald de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI). Haar taak is om de naleving te controleren van de basiseisen voor veiligheid, hygiëne en uitrusting van de woningen vastgesteld door de Brusselse Huisvestingscode. Er is een voorafgaande betaling nodig van 25 € (terugbetaald indien de klacht erkend wordt).

www.huisvesting.brussels – T 02 204 12 80 (maandag, woensdag en vrijdag van 9 u tot 12 u)

Indien een gas- of elektriciteitsinstallatie slecht functioneert in uw gebouw of als een daklijst of balkon op het trottoir dreigt te vallen en een risico kan veroorzaken voor de openbare veiligheid, breng dan de gemeente op de hoogte zodat zij een ploeg van de dienst Stedenbouw ter plaatse stuurt om de schade te komen bepalen. Zo kunnen feiten en maatregelen worden vastgesteld om de eigenaar te verplichten bepaalde werken uit te voeren. In sommige meer ernstige gevallen kan de Burgemeester een dringend besluit nemen dat kan gaan tot de evacuatie van het gebouw en de uitvoering van werken van ambtswege op kosten van de eigenaar.

In geval van dreigend risico (gaslek, brand,…) 

Sibelga

Visverkopersstraat 13
1210 Bruxelles
F: 02 549 46 61
Gazreuk
Elektriciteitsstoringen/Defect openbare verlichting

Er bestaan tevens gemeentelijke en gewestelijke steunmiddelen om de bewonende eigenaar te helpen zijn goed te renoveren. Het Premieloket biedt een gratis gepersonaliseerde begeleiding om oplossingen te vinden die de kosten voor de werken kunnen verminderen. Bij gebrek aan middelen kan de eigenaar zijn goed tevens toevertrouwen aan een sociaal vastgoedagentschap (SVA), dat het beheer (verhuur en renovatie) op zich zal nemen.
Ter herinnering, er kunnen diverse gemeentelijke belastingen worden opgelegd aan de eigenaars die hun goed niet op een behoorlijke manier onderhouden.
In andere gevallen is het een huurder of mede-eigenaar die hygiëneproblemen veroorzaakt. Het gaat dan om burgerproblemen die 2 personen verbinden door een contract (eigenaar/huurder) of problemen van nabuurschap. Dit soort van problemen dient te worden opgelost voor de vrederechter.
Echter, alvorens een gerechtelijke procedure in te stellen, wordt sterk aangeraden om eerst contact op te nemen met de andere partij of een beroep te doen op de bemiddelingsdienst van de gemeente (dienst Preventie) om tot een minnelijke oplossing te komen.

Preventiedienst

Brialmontstraat 23
1210 Brussel
Coördinatie
Christine Pauporté
Gemeenschapswachten
Straatwerkers
Cel scholen
Jamila Bouhjar
La Maraude
Sociale Preventie Centrum Houwaert (SPC-H)
Sociale Preventie Centrum Alliance (SPC-A)
Mikail Koca
Sociale Preventie Centrum Nord (SPC-N)
3de leeftijd dienst
Hanane Yahhou
Polyvalente preventieambtenaren (PPA)
Choukri M'khrchef
Cel Interculturaliteit
Sociale werkers
Cel Noordwijk
Buurtbemiddeling

Vredegerecht

Sterrenkundenlaan 30 bus 2
1210 Brussel

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).