Terugbetaling onroerende voorheffing voor de gemeentelijke huurders

Sint-Joost

Sedert 2015 heeft de gemeente Sint-Joost, in haar hoedanigheid van openbaar eigenaar, beslist om de huurders van haar woningen te steunen door hen te laten genieten van een terugbetaling van de onroerende voorheffing.

Onder impuls van haar Burgemeester, Emir Kir, die van de herverdeling van de koopkracht een kernpunt wil maken van zijn beleidsvoering, werden sedert 2015 verschillende sensibiliseringscampagnes gelanceerd voor de gemeentelijke huurders om hen de mogelijkheid te leren kennen om een terugbetaling te bekomen van de onroerende voorheffing. Hiervoor werd zelfs een bedrag van 335.565,87€ gebudgetteerd door de gemeente.
 
De terugbetaling heeft betrekking op 299 huurders van de 338 die de « Gemeentelijke eigendommen » telt, hetzij 89% van de gemeentelijke huurders. In 2016 zetten meer dan 100 huurders de stap naar de procedure voor de terugbetaling van hun onroerende voorheffing. Volgens de schepen van huisvesting, Philippe BOIKETE, moeten bij gebrek aan een automatische terugbetalingsprocedure de  sensibiliserings- en begeleidingsinspanningen om de formaliteiten te vervullen worden verdergezet, en dit om een maximum aantal gemeentelijke huurders toe te laten om van de maatregel te genieten. Immers, het voordeel kan voor sommige huurders bijzonder interessant zijn. In 2016 bijvoorbeeld kunnen de terugbetalingen oplopen van 27,21€ tot 609,3€ (116€ per kind ten laste). De huurders die hun aanvraag voor de eerste maal indienen, kunnen zelfs de terugbetaling bekomen over de 5 vorige fiscale boekjaren.
 
Een Loket voor renovatiepremies, gratis kinderopvang, sportcheques, verfraaiingspremies voor de gemeentelijke woningen en nu de terugbetaling van de onroerende voorheffing, allemaal kleine maatregelen waarmee de gemeente Sint-Joost haar inwoners hun koopkracht wil teruggeven.

  • U bent huurder van gemeentelijke eigendommen : contacteer T 02 220 26 71 (dienst Verhuringen)
  • U bent geen huurder van gemeentelijke eigendommen maar bent geïnteresseerd in de maatregel : contacteer de FOD Financiën - op T 02 572 57 57 (Finance Tower, Kruidtuinlaan - 1000 Brussel)
     

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).