Projectoproep RENOLAB

Renolution logo

Het startschot is gegeven voor RENOLAB, de projectoproep die wil bijdragen tot de grootschalige inzet van innovatieve oplossingen voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. Dit initiatief, gelanceerd in september 2021 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, kadert in de Renovatiestrategie RENOLUTION.

RENOLAB omvat twee afzonderlijke luiken:

 • RENOLAB.ID steunt ideeën, (lopende of te ontwikkelen) projecten, instrumenten en mechanismen (financieel, sociaal, economisch, technisch enz.) die het mogelijk maken de obstakels voor renovatie weg te nemen.
 • RENOLAB.B biedt ondersteuning bij circulaire en duurzame renovatieprojecten van bestaande gebouwen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

RENOLAB maakt deel uit van het nationaal Plan voor herstel en veerkracht en wordt daardoor financieel ondersteund door de Europese Unie

1. RENOLAB.ID

Wat is RENOLAB.ID?

RENOLAB.ID biedt begeleiding en/of een subsidie, maar ook regionale visibiliteit voor ideeën en projecten die bijdragen tot het wegnemen van de obstakels voor de duurzame en circulaire renovatie van de Brusselse gebouwen. De ondersteunde pilootprojecten dragen bij tot de uitvoering van de RENOLUTION-strategie en hebben het potentieel om op grotere schaal te worden toegepast. Hun doel is de renovatiewerken betaalbaarder en toegankelijker te maken om zo een innoverende oplossing en een adequaat antwoord te bieden op de energie-uitdagingen waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal worden geconfronteerd tegen 2030-2050.
Voor wie? Voor welke projecten?

Dit brede aanbod aan begeleidingen en subsidies richt zich tot elke zelfstandige of structuur (van de kleinste tot de grootste) waarvan het idee of het project de doelstelling van RENOLAB.ID weerspiegelt: zelfstandigen, gemeenten, verenigingen, kmo’s, algemene ondernemingen, opleidingscentra enz.

Om in aanmerking te komen, kan het project in uitvoering zijn of zich nog in de conceptfase bevinden. De horizon van mogelijkheden is breed, er wordt geen limiet opgelegd qua schaal of ambitie. Het voorgestelde concept of project onderzoekt realiteiten zoals comfort, behoud en verbetering van de architecturale/erfgoedwaarde van het pand, gezondheid, financiering van de werkzaamheden of vermindering van de energiekosten. Het kan om om het even welk experiment gaan dat moet worden getest of verbeterd met betrekking tot een groot aantal domeinen. Bijvoorbeeld:

 • de begeleidingsbenaderingen of -hulpmiddelen,
 • de financiële steunmaatregelen,
 • de groepsrenovaties,
 • de ontwikkeling van nieuwe materialen en technieken,
 • de organisatorische processen, enz.

Subsidie of begeleiding?

De ondersteuning van RENOLAB.ID wordt op de een of andere manier concreet gemaakt:

Een subsidie

Er wordt financiële steun verleend aan projectdragers die voorstellen om experimenten uit te voeren. Het doel is een zo goed mogelijke omkadering te bieden voor het uitvoeren van testscenario’s en de evaluatie van de verkregen resultaten en de voorbereiding van een eventuele latere uitvoering voor te bereiden.

Begeleiding

Aan kandidaten die reeds een project uitvoeren dat past in de doelstellingen van RENOLUTION wordt een RENOLAB-label toegekend om de zichtbaarheid te garanderen en zo bij te dragen tot de tenuitvoerlegging op grotere schaal van de resultaten en successen.

Heeft u een idee of een project, klein of groot, om de obstakels voor renovatie weg te nemen?
Ga aan de slag en neem nu contact met ons op via . De officiële openstelling van de RENOLAB.ID-projectoproep is gepland op 29 september 2021, maar u hoeft niet te wachten om uw idee te delen.

2. RENOLAB.B

Wat is RENOLAB.B?

RENOLAB.B ondersteunt het ontwerp en/of de uitvoering van duurzame en circulaire renovatieprojecten van het Brussels onroerend erfgoed. Het kan daarbij zowel gaan om tertiaire als residentiële gebouwen, van alle types en voor alle doeleinden. De thema's die erin aan bod komen, hebben betrekking op alle criteria van duurzaamheid en circulariteit bij renovatie.

Wat RENOLAB.B voorstelt:

 • Financiële steun verlenen, renovatieprojecten begeleiden en bevorderen vanaf het ontwerp tot de werven.
 • Innovatie ondersteunen.
 • Tools voor circulair en duurzaam ontwerp testen.
 • De actoren van de sector samenbrengen.

RENOLAB.B, voor wie en voor welke projecten?

RENOLAB.B richt zich tot ontwerpers, renovatiebedrijven en alle soorten bouwheren (particulieren, overheidsinstanties, parastatalen, vzw’s, bedrijven, promotoren enz.).
Om in aanmerking te komen, moet een project:

 • Gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betrekking hebben op de voorbeeldige renovatie van een gebouw en de eventuele uitbreidingen ervan, ongeacht het type en het gebruik van het gebouw.
 • De werkzaamheden mogen nog niet begonnen zijn op de datum van kennisgeving van de selectie van de laureaat.

De enige uitsluiting: sloopwerkzaamheden gevolgd door wederopbouw komen niet in aanmerking omdat RENOLAB.B gericht is op renovatieprojecten.
Indienen van een dossier: drie verschillende categorieën

 • ONTWERP: de subsidie is gericht op exemplarische circulaire en duurzame ontwerpen om niet-sloop te stimuleren en innovatie bij renovatieprojecten te ondersteunen.
 • UITVOERING voor bouwheren: de financiering is bedoeld ter ondersteuning van investeringen in werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van circulaire en duurzame ontwerpkeuzes.
 • UITVOERING voor aannemers: de subsidie stimuleert veranderingen in de praktijken van bouwbedrijven op bouwplaatsen om de overgang naar een circulaire economie voor professionals in de bouwsector te stimuleren.

Verplichte stap: begeleiding

Alvorens een kandidatuurdossier in te dienen, moet iedereen met een project verplicht een begeleiding volgen. Waarom?

 • Om antwoorden te krijgen op vragen over de inhoud van het reglement, over de thema's 'circulariteit' en 'duurzaamheid', over de praktische en administratieve modaliteiten van de projectoproep enz.
 • Om begeleid en geholpen te worden bij het opstellen van de kandidatuur.
 • Om eventueel doorverwezen te worden naar de verschillende diensten van Leefmilieu Brussel, onder meer om te helpen bij het ontwerpen van duurzame gebouwen.
 • Om een minimumkwaliteit te garanderen van de kandidatuurdossiers.

Hebt u een renovatieproject voor een gebouw? De begeleiding en het reglement in verband met RENOLAB.B zullen in september 2021 beschikbaar zijn, vóór de openstelling van de oproep tot het indienen van kandidaturen op 29 september 2021. Voor bijkomende vragen kunt u contact opnemen via

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).