Parkeergelegenheid, tolerantie zone

Mobilité Saint-Josse

Betreft de inwoners in de straten op de grens tussen de grondgebieden van Brussel-stad en Sint-Joost-ten-Node

Uw straat bevindt zich op de grens tussen de gemeenten Brussel-Stad en Sint-Joost. Om het parkeren voor u te vereenvoudigen, was er een tolerantiezone voorzien zodat u, Tennodenaars, zich zou kunnen parkeren over uw gehele straat, met inbegrip van het gedeelte gelegen in Brussel-Stad. Echter, ondanks onze vele pogingen, worden deze  tolerantiezones op dit ogenblik niet meer erkend door de stewards van Brussel-Stad. Om te vermijden dat u retributies zouden worden opgelegd, verzoeken wij u om zich niet meer te parkeren in het gedeelte van uw straat gelegen in Brussel-Stad, totdat de tolerantiezones worden erkend door Brussel-Stad.

De betrokken straten zijn de volgende :
Kardinaalsstraat - Tweekerkenstraat - Maria-Theresiastraat - Pacificatiestraat
Spastraat - Hamerstraat - Vervierstraat

Er zijn gesprekken bezig met Brussel-Stad teneinde deze oncomfortabele situatie op te lossen.
Bovendien zal, ingevolge de verschijning van de nieuwe ordonnantie van 20 juli 20161 en van haar nieuwe uitvoeringsbesluiten, het belastingreglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte worden aangepast en de problematiek van de grenszones zal in aanmerking worden genomen bij de wijzigingen.
Wij vragen u ons te verontschuldigen voor het geleden ongemak.

Er bestaan echter zogenaamde « tolerantiezones » voor de buurtbewoners van de wegen op de grens met Schaarbeek. Het is de bewoners toegestaan om te parkeren in hun straat  voorbij de grens van het grondgebied van hun gemeente, tot aan het volgende kruispunt dat gelegen is op het grondgebied van de andere gemeente.

Het betreft de volgende straten te 1030 Schaarbeek :
Schietschijfstraat  - Verbiststraat - André Van Hasseltstraat - Paul Deschanellaan  - Vonckstraat – Verboeckhavenstraat  - Wijnheuvelenstraat - Warmoesstraat - Josaphatstraat  - Poststraat – Korte Hulpstraat  - Groenstraat - Linnéstraat - Plantenstraat - Aarschotstraat .

N.B. Dit geldt eveneens voor de straten waar de even en oneven nrs. Over 2 verschillende gemeenten liggen : het is de bewoners toegestaan om zich te parkeren in hun straat zowel aan de even kant als aan de oneven kant. Het betreft de Cornez de Grezstraat te 1030 Schaarbeek.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).