Nieuwe maatregel voor de beveiliging en de verfraaiing van openbare woningen 

sécurisation logements

Deze nieuwe maatregel betreft 1141 openbare woningen. Immers, de gemeente Sint-Joost en de sociale huisvestingsmaatschappij «  Goedkope Woningen  » (GW) waarvan de gemeente meerderheidsaandeelhouder is (97,75%) hebben sedert september 2017 een veiligheids- en verfraaiingsplan gelanceerd voor hun gemeenschappelijke delen.

Tegen september 2018 zullen alle appartementsgebouwen van de «  Gemeentelijke eigendommen  » (338 woningen) uitgerust zijn met een dubbele deur met magnetische badge. De kelders en gemeenschappelijke delen  zullen videobewaking krijgen. Deze laatste zullen tevens worden  gerenoveerd (schilderwerken, verlichting door bewegingsdetectie voor sommige ruimten enz.).
 
Voor deze zelfde datum zal 50% van het huurpark van de GW (803 woningen) over videobewaking beschikken en 80% van de gemeenschappelijke delen zullen een volledige renovatie krijgen.  Een gedeelte van deze renovaties wordt uitgevoerd door de arbeiders in opleiding van de STIC van de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost.

Philippe BOIKETE, Schepen van Huisvesting legt de doelstelling uit  : «    de beveiliging van de gemeenschappelijke delen   maakt het mogelijk om schade aan collectieve eigendommen te verminderen en de bewoners van onze gebouwen beter te beschermen  ».

Ahmed MEDHOUNE, Voorzitter van de GW  preciseert: «  beter beveiligde gemeenschappelijke delen zullen toelaten om de interventies van onze ploegen te richten op de  privatieve gedeelten.  »

Burgemeester Emir KIR: «  we moeten ervoor zorgen dat in Sint-Joost de gemeenschappelijke delen om de 5 jaar worden opgefrist en niet om de 10 jaar zoals gebruikelijk is in de openbare huisvesting  ».

We herinneren er tevens aan dat sedert 2017 zowel de huurders van GW als van «  Gemeentelijke eigendommen  » een verfraaiingspremie genieten van respectievelijk €2.500 en €2.000 voor werken die zij wensen uit te voeren in hun huurwoning (vervanging keuken, renovatie badkamer, verandering van vloerbekleding, schilderwerken enz.).

Contacten

Gemeentelijke eigendommen & Verhuringen dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Davide Grosso
Technische diensten verhuringen
Aline Louckx

Goedkope Woningen (GW)

Amédée Lynenstraat  21
1210 Brussel
Gauthier Gilot

 

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).