Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van één atelier voor artiesten

Ateliers Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaat oproep in het kader van toewijzingen van één atelier van 27m² (+ 11m² mezzanine) voor een maandelijkse sociale huur van +- 235 € +  +-100 € kosten.

Vrijstaande atelier: A.2.2

De bezoeken worden voorzien in groep om stipt uur op (u hoeft zich niet in te schrijven):

  • Vrijdag 22 oktober: om 10h uur
  • Maandag 25 oktober: om 12 uur
  • -Woensdag 27 oktober : om 14 uur

Plaats: Liefdadigheidsstraat 37
Te 1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek en administratief dossier die moeten worden gescheiden en alleen per e-mail worden verzonden) kunnen zich kandidaat stellen. De twee dossiers moeten tussen 1 en 5 november worden meegedeeld, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria:

  • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is;
  • woonachtig in België ;
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 23.525,31 euros voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 26.139,25 euros voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 29.873,47 euros voor een gezin met 2 of meer inkomens;
  • voldoende inkomen hebben dat overeenkomt met het minimuminkomen voor sociale integratie geïsoleerd tarief;
  • geen dieren in de atelier
  • zich ertoe verbinden om de atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

1. Het artistieke dossier bevat: boek / portfolio, link naar site, ... + een cv en motivatiebrief;
2. Het administratief dossier omvat: Registratieformulier, kopie van beide zijden van de identiteitskaart, bewijs van inkomen, gezinssamenstelling minder dan 3 maanden.

Contact

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

OPGELET, vanaf 27.10.2021: Het onthaal van de inwoners op het Gemeentebestuur zal enkel op afspraak plaatsvinden. Geen permanentie op dinsdagnamiddag.

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).