Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

Logo Statbel

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel. De bedoeling is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is.

De lopende steekproef bevat ook huishoudens die in Sint-Joost gedomicilieerd zijn. Zij werden op toevallige wijze uit het rijkregister geselecteerd en krijgen het bezoek van een interviewers.
De medewerking van de huishoudens is erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek.
Ze is daarom ook verplicht (zie Koninklijk Besluit)

Begin van de enquêtes: 12/11/2018 - Sint-Joostplein & 19/11/2018 - Sint-Franciscusstraat

Meer info : https://statbel.fgov.be/nl/enquete/enquete-naar-de-arbeidskrachten-eak

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).