#BrusselsYouCanDoIt

Campagne #BrusselsYouCanDoIt

“Rassen” bestaan niet. racisme wel.

De zogenaamde rassen maken deel uit van een volledig verzonnen classificatie met als doel mensen hiërarchisch in te delen. Deze valse hiërarchische indeling kan gebeuren op grond van huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afstamming of zogenaamd ras.

#BrusselsYouCanDoIt is een campagne ter bestrijding van racisme die equal.brussels voert in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.De campagne richt zich op 4 terreinen: racisme in het dagelijkse leven, werk, huisvesting en cyberhaat. De site bevat praktische informatie om concreet te reageren tegen racisme.

Deel de beweging met #BrusselsYouCanDoIt

Wat is racisme?

Racisme is een ideologie die aanzet tot een houding van vijandigheid of systematische minachting ten aanzien van bepaalde mensen of groepen op grond van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming (de vijf door de antiracismewet “beschermde criteria”)

Naast de personen of groepen  die rechtstreeks het doelwit zijn, heeft racisme een negatieve impact op de samenleving als geheel.

Racisme is geen mening die onder de vrijheid van meningsuiting valt. Racisme uit zich in discriminerende handelingen, uitspraken, teksten of gedragingen die wettelijk strafbaar zijn.

Racisme in het dagelijkse leven

Elk verschil in behandeling op grond van zogenaamd “ras”, huidskleur, afkomst, nationaliteit of nationale of etnische afstamming is discriminatie en is verboden.
Uitingen van haat, het aanzetten tot haat, geweld of discriminatie, haatdragende taal, segregatie of opzettelijke discriminatie in verband met een van de vijf door de antiracismewet beschermde criteria zijn strafbare feiten.

Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racisme?

Bijdragen aan een meer egalitaire samenleving door te reageren. U kunt contact opnemen met de juridische dienst van Unia (Meldingsformulier van Unia), van MRAX of u wenden tot Infor Jeunes: Que faire si on est victime de racisme ou de discrimination? - Infor Jeunes (jeminforme.be).

Voor meer informatie: UNIA, Equal.brussels, Racisme: adresses utiles - Infor Jeunes (jeminforme.be), Bamko, Bepax, CAL, CBAI, CCLJ, MRAX, Les Territoires de la Mémoire, UPJB, ACLVB,ACV, ABVV

Wat verstaat men onder racistische discriminatie op het werk?

Elk verschil in behandeling bij de aanwerving of het bevel daartoe, alsook elk verschil in behandeling, elke daad van geweld of intimidatie tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of werk onder het gezag van een ander, of een verbreking van een arbeidsovereenkomst op grond van zogenaamde ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming.

Wat verstaat men onder racistische discriminatie bij huisvesting?

Het weigeren van een woning of de opdracht geven tot het weigeren van een woning aan een kandidaat-huurder op grond van zijn of haar zogenaamde ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.

Wat is cyberhaat?

Racistische cyberhaat is het verspreiden op het internet en meer in het bijzonder op sociale netwerken van haatdragende, gewelddadige ideeën, die segregatie of discriminatie van anderen bepleiten (of daartoe aanzetten) en gebaseerd zijn op een zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst.

Meer informaties: https://youcandoit.brussels/

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).