Milieuraadgeving

Milieuraadgeving

composten

De Eco-Raad informeert en sensibiliseert de inwoners en gemeentelijke werknemers rond de thema's van duurzame ontwikkeling : afvalvermindering, kringloopeconomie, behoud van de biodiversiteit (aanplantingen van inheemse en niet-exotische planten, geen gebruik van pesticiden, ...), water- en energiebesparingen enz.

Tevens worden milieuvriendelijke projecten gesteund die worden ondernomen door de verenigingssector.

Vergroening van de speelplaatsen

Eén van de opdrachten van de Eco-Raad bestaat erin om de speelplaatsen in te richten als groene ruimten. Bijvoorbeeld door natuurlijke speelelementen te gebruiken zoals  boomstammen. De scholen worden begeleid in hun aanlegkeuzes doorheen heel het proces. Immers, verschillende aspecten zoals plantenkeuze, ideeën voor aanleg en sensibilisering van het personeel vragen vaak een begeleiding.

Momenteel zijn drie scholen gestart met het gewestelijk programma « Ose le vert, recrée ta cour » in samenwerking met de vzw Good Planet : de gemeenteschool Henri Frick en het « Centre scolaire des Dames de Marie ». De Overvloedstuin van de « ondersteunende » school (die als uitvalsbasis werd gebruikt tijdens de werken die werden uitgevoerd in de Tennoodse scholen) werd tevens mee aangelegd door de leerlingen van de gemeenteschool Arc-en-Ciel.

In het kader van het renovatieproject van het huizenblok Cudell werden gesprekken gestart met het onderwijskorps om een « groene » speelplaats te integreren in de nieuwe school.

Vergroening van de openbare ruimte

De Eco-Raad informeert de inwoners over de planten die bij voorkeur worden geplant, alsook over de te volgen stappen. Hierbij werd het project « Boomvoeten » gelanceerd. Dit programma, dat nog in een testfase zit, beoogt de aansporing van de inwoners om boomvoeten in hun buurt te beplanten om de openbare ruimte te verfraaien, maar tevens om sluikstorten te ontmoedigen. Naast het bezorgen van informatie over de verschillende methodes, test de cel tevens verschillende types van bescherming voor deze jonge bomen.

De « Ateliers in de stad » aangeboden in samenwerking met Good Food Brussels & het Rusthuis Anne Sylvie Mouzon in de loop van 2019, maken het mogelijk om de inwoners te bereiken en hen tal van tips te geven over een terrastuin, permacultuur, kippenhokken in de stad,...

Brochure Meer bloemen in onze buurt (2020)

Formulier: Boomspiegel en/of gevel beplanten

Reglement betreffende het aanbrengen van klimplanten op gevels en de plaatsing van bakken in de openbare ruimte

Composten & moestuinen

De 9 buurtcomposten die de gemeente telt, worden opgevolgd door de Eco-Raad om personen te helpen en/of door te verwijzen die materiaal vragen voor de compost. Tevens wordt een sensibiliserings- en informeringswerk verricht bij de inwoners : aanwezigheid van buurtcomposten, wat mag er in een compost gedeponeerd worden enz.

Duurzame ontwikkeling

In samenwerking met de dienst Openbare Netheid is de Cel bezig met het tot stand brengen van een duurzaam beheer van middelen binnen het bestuur : beheer van papier, energiebesparing, duurzame overheidsaankopen enz.

Tot stand brengen van het nieuwe Duurzame ontwikkelingsplan. Het eerste plan 2012-2017 dient te worden bijgewerkt. De opstellingsfase van het plan is van start gegaan, en het zal eerstdaags worden voorgelegd aan het College en aan de Gemeenteraad.

Klimaatplan

Iedereen is zich vandaag bewust van de klimaatverandering die tal van landen treft door de menselijke overactiviteit. Lokale overheden willen, net als de gemeenten, het goede voorbeeld tonen en maatregelen nemen om hun impact op het milieu te beperken en te verminderen.

Dit eerste Gemeentelijk Klimaatplan, aangekondigd in de Algemene Beleidsnota "2018-2024", dat in december door de Raad werd goedgekeurd, is enerzijds gebaseerd op de balans van het Plan voor Duurzame Ontwikkeling "2013-2017" en anderzijds op de doelstellingen van Europa voor 2030 op het vlak van klimaat en energie.
We hebben allemaal de mogelijkheid en de plicht om te handelen om verandering te brengen in de manier waarop we consumeren en om voor de aarde en toekomstige generaties te zorgen. Met name in Sint-Joost worden acties ten gunste van het milieu ondernomen als aanvulling op sociale acties en met het oog op de verbetering van het leefkader van de Tennodenaars.

Er worden elf doelstellingen vooropgesteld (bv. vergroening van de speelplaatsen, selectieve sortering, vermindering van de ecologische voetafdruk, ecologisch beheer van openbare gebouwen en groene ruimten, waterterugwinning via regenputten, zero-afvalpreventie,…) die betrekking hebben op de volgende thema's: afvalvermindering, vergroting van de biodiversiteit in de groene ruimten, waterbesparing en duurzame voeding.

Eén van de acties die tot stand werden gebracht in de hoop de groene vingers van de bewoners te stimuleren en de biodiversiteit te bevorderen, is de publicatie van een nieuwe brochure die de vergroening van voeten van bomen in de wijken aanmoedigt alsook de gevels "Laten we de wijk opfleuren".

QUIET.SINTJOOST Gemeentelijk geluidsplan 2023 - 2028

"Wat een muziek, de stilte!"

Een mooi citaat dat de rust en kalmte samenvat waar wij dagelijks naar streven.
Om deze te laten samengaan met het hectische ritme van onze hoofdstad en vooral met de bekende kenmerken van Sint-Joost op het vlak van bevolkingsdichtheid of drukte lijkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk.
Dat is echter de uitdaging die wij aangaan voor de levenskwaliteit van onze inwoners met de invoering van dit Gemeentelijk geluidsplan.

Wij zijn de eerste gemeente die deze stap zet en daar zijn we trots op.

Met onze deelname aan de oproep tot projecten voor "lokale geluidsplannen" van Leefmilieu Brussel en de mobilisering van onze gemeentediensten, hebben wij de ambitie om pionier te zijn op dit vlak.
Want om actie te overwegen, moeten we eerst de juiste diagnose stellen. Door dit instrument, het Gemeentelijk geluidsplan, geven wij onszelf de middelen om de situatie te analyseren, onze sterke punten te bepalen en nota te nemen van mogelijke verbeteringen om concreet op te treden voor het welzijn van onze inwoners.

Een eerste gemeentelijk geluidsplan, om te luisteren naar alle muziek die de stilte ons biedt en te dromen van andere mogelijkheden, dat is onze ambitie.

Contact

Eco-Raad

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Maëlle Lebrun / Tine Vanfraechem

Laatst gewijzigd: 23.12.2022