Maison de la Famille

Maison de la Famille, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Liedekerkestraat 112, heeft als filosofie de bevordering van het sociale welzijn van de inwoners van onze gemeente en van de omliggende gemeenten. De vereniging, die wordt ondersteund door de gemeente Sint-Joost, de Cocof en Europese fondsen, voert hiertoe een globale sociale actie ten gunste van de gezinnen ter voorkoming van de factoren van kwetsbaarheid en voor de ontwikkeling van actief burgerschap door haar publiek aan te moedigen om deel te nemen aan het sociale, economische en culturele leven.

Hulp en maaltijden aan huis • Dagopvang • Sociale dienst • Sociaal vervoer • Budgetbegeleiding

De vereniging heeft tot doel om het thuis houden te bevorderen van alleenstaande, gehandicapte, zieke personen en gezinnen in moeilijkheden. Ze beoogt de autonomie van deze personen door onder andere een dienst voor hulp aan huis te bieden die sociale begeleiding en steun verzekert bij dagelijkse levensverrichtingen, in overleg met de familiale en medische omgeving en met respect voor de begunstigden.

Daarom organiseert ze sociale en juridische permanenties, biedt ze een vervoerdienst aan voor personen die moeilijkheden hebben om de medische diensten te bereiken (de gemeente Sint-Joost stelt 2 voertuigen ter beschikking, waarvan één voor personen met beperkte mobiliteit), levert ze maaltijden aan huis en biedt ze een gezins- en huishoudhulpdienst aan. Culturele, sportieve, artistieke en intergenerationele activiteiten vervolledigen de voorziening.

De twee « Foyers » voor dagopvang zijn de centrale plaatsen van de vereniging : het zijn in de gemeente geopende ruimten voor gezelligheid rond een maaltijd en ontmoetingen tussen generaties en culturen die de sociale band bevorderen en strijden tegen isolement en eenzaamheid bij ouderen of zwakke personen.

De aangeboden diensten zijn betalend maar aan een zeer democratische prijs om de toegang voor iedereen mogelijk te maken.

  • Foyer Liedekerke – Liedekerkestraat 112
    Onthaal van maandag tot donderdag van 09u tot 16u (behalve feestdagen) en vrijdag van 09u tot 15u.
  • Foyer Post – Poststraat 53
    Onthaal van maandag tot donderdag van 09u tot 16u en vrijdag van 09u tot 13u30 (behalve feestdagen).

Van maandag tot vrijdag worden warme maaltijden opgediend van 12u tot 13u.

Aangeboden activiteiten :

  • Workshops koken, naaien, zang, knutselen, tuinieren en composteren.
  • Sportactiviteiten : yoga, aquagym, zachte gymnastiek, Tai-Chi & Chi Kong
  • Culturele en recreatieve activiteiten : bezoek aan musea en tentoonstellingen, excursies, theater,...

De tuin van de Foyer Liedekerke kon in 2014 worden heraangelegd door de STIC van de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost, dankzij de subsidies van het Duurzame Wijkcontract “Liedekerke”. Er werd bovendien een wijkcompost ingericht waardoor vriendschappelijke ontmoetingen met de buren worden bevorderd.

De gemeente Sint-Joost wilde de meest kwetsbare bevolking te hulp komen door een gratis nieuwe gemeentelijke dienst voor budgetbegeleiding tot stand te brengen, beheerd door een ploeg van Maison de la Famille. De dienst werkt op individuele afspraak of via thematische collectieve animaties die de verbetering beogen van het dagelijks financieel beheer van een huishouden en de personen willen helpen om meer controle te krijgen over hun uitgaven. Ze wil in de mate van het mogelijke de leefomstandigheden en het welzijn van personen verbeteren en/of een grotere kwetsbaarheid vermijden. De dienst bevindt zich naast de Foyer Post, Poststraat 51.

Maison de la Famille vzw

de Liedekerkestraat 112
1210 Brussel
Foyer Poste
Foyer Liedekerke

Laatst gewijzigd: 11.01.2023